Çocuklarda Endoskopi

1976 Görüntülenme
Bu video "16 Aralık 2014" tarihinde eklenmiştir.

Çocuklarda Endoskopi



Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.