Endoskopi kimlere yapılır

1982 Görüntülenme
Bu video "16 Aralık 2014" tarihinde eklenmiştir.

Endoskopi kimlere yapılırDoktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.