Endoskopik sinüs ameliyatı

1886 Görüntülenme
Bu video "16 Aralık 2014" tarihinde eklenmiştir.

Endoskopik sinüs ameliyatıDoktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.