Kolonoskopi nedir ve neden hayati önem taşır

1897 Görüntülenme
Bu video "16 Aralık 2014" tarihinde eklenmiştir.

Kolonoskopi nedir ve  neden hayati önem taşırDoktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.