Kolonoskopi Yönetimi ile Bağırsak Kanserinin Erken Tespiti

1942 Görüntülenme
Bu video "16 Aralık 2014" tarihinde eklenmiştir.

Kolonoskopi Yönetimi ile Bağırsak Kanserinin Erken TespitiDoktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.