Kulak burun boğaz endoskopik muayenesi

2011 Görüntülenme
Bu video "16 Aralık 2014" tarihinde eklenmiştir.

Kulak burun boğaz endoskopik muayenesiDoktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.