Endoskopi ve kolonoskopinin önemi

1902 Görüntülenme
Bu video "16 Aralık 2014" tarihinde eklenmiştir.

Endoskopi ve  kolonoskopinin önemiDoktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.