"Solunum Sistemi" ile ilgili Videolar

14.05.2015 Prof. Dr. Doktorlar 424 Görüntüleme
Çocuğun Boğazına Cisim Kaçarsa Uygulanacak İlkyardım
14.05.2015 Prof. Dr. Doktorlar 486 Görüntüleme
Suda Boğulma Tehlikesinde İlk Yardım
14.05.2015 Prof. Dr. Doktorlar 601 Görüntüleme
Suda Boğulma ve İlkyardım
14.05.2015 Prof. Dr. Doktorlar 451 Görüntüleme
Yabancı Cisim Yutan Çocuklara Yapılacak İlk Müdahale

Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.