"Kulak-Burun-Boğaz" ile ilgili Videolar

18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 725 Görüntüleme
Bademcik Ameliyatı
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 307 Görüntüleme
Bademcik Ameliyatı
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 448 Görüntüleme
Burun ameliyatları
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 453 Görüntüleme
Burun deviasyonu ameliyatı
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 579 Görüntüleme
Burun Tıkanıklığı Tedavisi
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 473 Görüntüleme
Geniz eti ve bademcik ameliyatı
14.05.2015 Prof. Dr. Doktorlar 461 Görüntüleme
Kulak Kiri Temizligi
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 508 Görüntüleme
Tonsillektomi (Bademcik) Ameliyatı
14.05.2015 Prof. Dr. Doktorlar 471 Görüntüleme
Yabancı Cisim Aspirasyonu Nedir

Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.