"Yemek Borusu-Mide-Bağırsak" ile ilgili Videolar

18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 662 Görüntüleme
Mide Ağrısı ve Safra Kesesi Hastalıkları
16.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 550 Görüntüleme
Mide endoskopisi
16.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 598 Görüntüleme
Rektum Kanserinin Endoskopik Görüntüsü

Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.