"Karaciğer-Safra Kesesi-Safra Yolları" ile ilgili Videolar

18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 658 Görüntüleme
ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi)
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 515 Görüntüleme
erpc hakkında
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 476 Görüntüleme
Kanamasız Karaciğer Ameliyatı
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 467 Görüntüleme
Kapalı Safra Kesesi Ameliyatı (Laparoskopik Kolesistektomi)
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 471 Görüntüleme
Karaciger Ameliyatı
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 662 Görüntüleme
Mide Ağrısı ve Safra Kesesi Hastalıkları
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 479 Görüntüleme
safra kesesi ameliyatı kapalı
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 469 Görüntüleme
Safra Kesesi Kürü

Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.