"Robotik Cerrahi" ile ilgili Videolar

07.07.2015 Prof. Dr. Doktorlar 578 Görüntüleme
HT Sağlık - Kök Hücre Nakli
17.11.2014 Prof. Dr. Doktorlar 495 Görüntüleme
Robotik Cerrahi
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 459 Görüntüleme
Robotik Cerrahi Ameliyatı (Üroloji)
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 496 Görüntüleme
Robotik cerrahi ile yapilan prostat kanseri ameliyatı
18.12.2014 Prof. Dr. Doktorlar 532 Görüntüleme
Robotik Cerrahi Uygulamaları

Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.